Vyhľadať
Close this search box.

Storočnica: list a modlitba

Peter Timko SDB, provinciál

Drahí bratia a sestry, 

všetci, pre ktorých je don Bosco drahý otec a ktorí sa cítia oslovení jeho charizmou a nadšením pre spásu mladých.

V roku 2024 oslávime 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Je to zároveň sté výročie príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko. Preto začíname spoločnú prípravu celej saleziánskej rodiny na toto milé jubileum.

Príprava sa nesie v duchu hesla

„S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal.“

Tento leitmotív ukazuje na cieľ prípravy. Je to povzbudenie k znovuoživeniu, povedané moderne, k „refreshu“ nášho povolania, nadšenia, zápalu pre mladých – charizmy dona Bosca na Slovensku. Chceme ju čerstvú odovzdávať ďalej mladým, novým generáciám, Cirkvi, občianskej spoločnosti.

Tak ako to pred nami urobili tí, ktorí sa stali znamením Božej lásky pre nás, chceme si uvedomiť, že sme povolaní túto štafetu charizmy odovzdávať ďalej najmä svedectvom svojho života.

Príprava nás pozýva, aby sme sa nanovo stali v Cirkvi i vo svete znamením a nositeľmi Božej Lásky k mladým.

Modlitba saleziánskej rodiny

Milosrdný Otče, Tvoj Syn nám zjavil, že bez Teba nemôžeme urobiť nič a bez Tvojho Ducha nemôžeme žiť v Láske. Ty si nás stvoril na svoj obraz a pozval si nás žiť krstné povolanie saleziánskom štýlom, preto nás pretváraj v každodennom úsilí o vernosť na ceste evanjelia.

 

Ďakujeme Ti:

  • za dona Bosca a prežité radosti i ťažkosti v priebehu histórie saleziánskej charizmy na Slovensku,
  • za mladých, ktorí dávajú zmysel nášmu poslaniu,
  • za saleziánsku rodinu a veľkodušnosť dobrodincov,
  • a za všetkých členov saleziánskej rodiny, ktorí verne kráčajú po Tvojej ceste.

 

Odpusť nám:

  • našu pýchu a egoizmus, keď sa príliš spoliehame na seba,
  • naše zlyhania a pohoršenia, ktoré zatienili iným pohľad na Teba,
  • našu pohodlnosť a ustráchanosť, ktorá nás oberá o radosť.

 

Všemohúci Bože, ochraňuj a sprevádzaj nás, zapáľ v nás nadšenie a radosť, aby sme spolu s bratmi a sestrami vďaka svedectvu nášho života a veľkodušnej služby rástli v úplnom darovaní sa Tebe v mladých a tým, čo sú nám zverení.  Amen.

Zatiaľ skús také, ktoré sú „vyfarbené“. Dátumy sprístupnenia všetkých etáp nájdeš v hlavnom menu (vpravo hore) v Rozpise etáp.